Sjednica Sudskog savjeta - Januar 14, 2011

15. 09. 2011.

Su.R.br.10/2011

Podgorica, 14.01.2011.godine

 

            Na osnovu člana 83 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl.list CG" br. 13/08), sazivam

 

I SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA

za 14.01.2011. godine sa početkom u 13,00 časova

 

             Za sjednicu predlažem sledeći:

 

 D N E V N I    R E D

 

1. Usvajanje zapisnika sa   XIII sjednice, od 27.12.2010. godine;

2. Ukidanje odluke o privremenom upućivanju na rad u Viši sud u Podgorici, Zorana Šćepanovića, sudije Osnovnog suda u Podgorici;

3. Prestanak funkcije Arifu Spahiću, sudiji Višeg suda u Bijelom Polju, shodno članu 48 Zakona o Sudskom savjetu;

4. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta.

 PREDSJEDNIK,

Vesna Medenica


Ostale informacije