Studijska posjeta pravosudnim institucijama Holandije

Predsjednik Sudskog savjeta dr Mladen Vukčević, boraviće 10-14.aprila 2017.godine, u studijskoj posjeti Holandiji, u okviru projekta “Odgovornost u pravosudnom sistemu”, koja se realizuje u sklopu Horizontalnog programa za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku.
                                                                                                                       
                                                                                                                       
SEKRETARIJAT

Ostale informacije