Treća, telefonska sjednica Sudskog savjeta

12. 03. 2018.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam

 

III, TELEFONSKU SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA

za 12.03.2018. godine, sa početkom u 10,00 časova

 

 

Za sjednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED

 

 

1.      Prestanak sudijske funkcije Ivanu Kadiću, sudiji Osnovnog suda u Nikšiću i utvrđivanje prava na naknadu zarade.

 

 

PREDSJEDNIK

 

dr Mladen Vukčević, s.r.Ostale informacije