Učešće na konferenciji Vrhovnih sudova država članica Evropske unije i država kandidata

20. 09. 2016.

Predsjednik Sudskog savjeta dr Mladen Vukčević učestvovaće u radu konferencije Vrhovnih sudova država članica Evropske unije i država kandidata koja se od od 19. do 21. septembra održava u Vladinom domu na Cetinju. Domaćin konferencije pod nazivom  „Uloga Vrhovnih sudova u kreiranju sudske prakse-harmonizacija, kao i izgradnja povjerenja javnosti u pravosuđe, saradnja sa javnošću i upoznavanje javnosti sa radom sudova”je Vrhovni sud Crne Gore uz podršku Američke ambasade u Crnoj Gori.

Ostale informacije