Učešće na okruglom stolu „Kompatibilnost uslova za učlanjenje u Evropsku uniju i NATO (pregled ispunjenosti uslova u oblasti vladavine prava i sigurnosti)

16. 07. 2015.

U petak 17. jula 2015. godine predsjednik Sudskog savjeta, prof. dr Mladen Vukčević govoriće na okruglom stolu „Kompatibilnost uslova za učlanjenje u Evropsku uniju i NATO (pregled ispunjenosti uslova u oblasti vladavine prava i sigurnosti) koji organizuje Evropski pokret u Crnoj Gori. Predsjednik Vukčević će govoriti na panelu pod nazivom: Reforme i uslovi u oblasti vladavine prava  - konkretni rezultati i novi izazovi.

Ostale informacije