Učešće na trećem regionalnom forumu o vladavini prava u jugoistočnoj Evropi

18. 03. 2016.

Predsjednik Sudskog savjeta prof. dr Mladen Vukčević i član ovog tijela Dobrica Šljivančanin učestvovaće na trećem regionalnom forumu o vladavini prava u jugoistočnoj Evropi koji se danas i sjutra održava u Sarajevu u organizaciji AIRE Centra i Branilaca građanskih prava.

Dvije teme će biti u fokusu rada foruma: pravo na pravično suđenje
, naročito pravo na nezavistan i nepristrasan sud i izazovi s kojima će se sudovi u regionu suočiti imajući u vidu migracionu krizu i trenutna predviđanja o njenom obimu i trajanju. U radu foruma će učestvovati više od 130  predstavnika najviših sudova, vrhovnih i ustavnih sudova, sudskih vijeća, direktora sudskih akademija i institucija,  organizacija koje rade na zaštiti civilnih prava, iz regiona, kao i predstavnika Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura.


Ostale informacije