USPOSTAVLJANJE SISTEMA ZA AUTOMATSKU I DOSLJEDNU STATISTIKU O RADU PRAVOSUĐA

Predsjednik Sudskog savjeta, prof. dr Mladen Vukčević sa saradnicima, 21.11.2014. godine, sastao se sa Alenom Bakarezeom, rukovodiocem Komponente 1 Projekta podrške EU vladavini prava, Ivonom Dragutinović, project menagerom IMG-a i Majom Grubišin, ekspertom EU.

Tema sastanka bila je precirizanje predstojećih aktivnosti vezanih za unapređenje PRIS-a,  uz podršku projekta EUROL u saradnji sa projektom koji finansira vlada Norveške, koja će biti usmjerena na unaprjeđenje PRISA u svrhe statističkog izvještavanja, kroz angažovanje dva eksperta ORACLE kompanije.  

S tim u vezi, tokom narednog mjeseca će se vršiti obuka zaposlenih iz Sekretarijata Sudskog savjeta, kako bi isti raspolagali znanjem i vještinama za korišćenje alata za sakupljanje unaprijeđenih statističkih podataka, a sve u cilju ispunjenja obaveza iz Akcionog plana za Poglavlje 23 koje se odnose na "uspostavljanje sistema za automatsku i dosljednu statistiku o radu pravosuđa".

Ostale informacije