V SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta( "Sl.list CG br.57/11), sazivam
 
V SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 27.06.2013. godine, sa početkom  u 14,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći:
 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa sjednice održane dana 14.06.2013.godine;
2. Predlog Pravilnika  o orjentacionim mjerilima za odredjivanje potrebnog broja sudija i ostalih zaposlenih u sudu ("Sl.list CG" 76/08, 46/11 i 49/11);
3. Inicijativa za izmjenu i dopunu  Sudskog poslovnika ("Sl.list CG" br. 26/11 i 44/12);
4. Davanje mišljenja na broj utvrdjenih mjesta na  pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Vrhovnog suda CG,  Upravnog suda CG, Višeg suda u Podgorici i osnovnih  sudova u Kotoru i Herceg Novom;
5. Inicijativa za povećanje broja sudijskih mjesta u Osnovnom sudu  Kotor;
6. Pritužba na vršenje funkcije predsjednika  Apelacionog suda CG;
7. Prestanak funkcije Ranku Vukoviću, sudiji Vrhovnog suda CG;
8. Prestanak funkcije Maji Zeković, sudiji Osnovnog suda u Podgorici;
9. Raspisivanje oglasa;
10. Predstavka;
11.Tekuća pitanja.
 
          Sjednica će se  održati u sali Sudskog savjeta  (ul. Miljana Vukova bb. stara zgrada SDK-a).
 
PREDSJEDNIK
Vesna Medenica

Ostale informacije