V SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

 Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta( "Sl.list CG br.57/11 i 17/13 i 4/14), sazivam
 
V SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 25.04.2014. godine, sa početkom  u 9,30 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći:
 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa sjednice održane 03.04.2014 godine;
2. Izbor predsjednika Privrednog suda u Podgorici, predsjednika osnovnih sudova u Podgorici, Kotoru, Nikšiću, Rožajama i Plavu i po jednog sudije  Osnovnog suda u Danilovgradu i Herceg Novom;
3. Upućivanje Željke Jovović, sudije Osnovnog suda u Podgorici u Osnovni sud Cetinje, na period od jedne godine, radi vršenja  funkcije predsjednika suda;
4. Predstavke;
5. Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se  održati u sali Sudskog savjeta  (ul. Miljana Vukova bb. stara zgrada SDK-a).
 
 
PREDSJEDNIK
 Vesna Medenica,s.r.

Ostale informacije