V sjednica Sudskog savjeta

03. 03. 2015.

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 03.03.2015. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I    R E D
 
1.Usvajanje zapisnika sa IV  sjednice, održane dana 26.02.2015.godine;
2. Izbor predsjednika Upravnog suda Crne Gore, dvoje sudija Osnovnog suda u Herceg Novom i jednog sudije Osnovnog suda u Plavu;
3.Davanje mišljenja na broj utvrdjenih radnih mjesta u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Nikšiću;
4. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na II spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                                                                                          PREDSJEDNIK
prof. dr Mladen Vukčević,s.r.
 

Ostale informacije