V SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 61/15), sazivam
 
V SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 22.03.2017. godine, sa početkom u 14,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I    R E D
 
1.  Usvajanje zapisnika sa III i IV sjednice, koje su održane 06. i 14.03.2017. godine;
2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu sudova i Godišnjeg izvještaja o radu Sudova za prekršaje;
3. Usvajanje Izvještaja Centralne popisne komisije;
4. Konstatovanje prestanka sudijske funkcije Julki Badnjar, sudiji Vrhovnog suda Crne Gore.
5. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na II spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).

 
                                                                                                                      PREDSJEDNIK,
             dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije