V SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

23. 04. 2018.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam
 
V  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za srijedu, 25.04.2018. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
DNEVNI RED
 
  1. Usvajanje zapisnika sa II, III i IV sjednice Sudskog savjeta,
  2. Donošenje odluke po internom oglasu broj 01-1394/18-1 od 08.03.2018. godine, za trajno dobrovoljno raspoređivanje sudija na slobodna sudijska mjesta u osnovnim sudovima u Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju i Kotoru ,
  3. Raspisivanje javnog oglasa za izbor kandidata za sudije u osnovnim sudovima,
  4. Davanje Mišljenja na predlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Baru,
  5. Zahtjev za upućivanje jednog sudije u Osnovni sud u Herceg Novom,
  6. Pritužbe,
  7. Tekuća pitanja.
 
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (Ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).
 
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije