V SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

20. 12. 2018.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam

                                                 V  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
 
   za 21.12.2018. godine, sa početkom u 14,00 časova
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED
 
1.       Usvajanje zapisnika sa IV sjednice, održane 30.11.2018. godine,
2.       Imenovanje vijeća za ocjenjivanje sudija u sudovima za prekršaje u Podgorici, Budvi i Bijelom Polju,
3.       Izmjene i dopune Plana slobodnih sudijskih mjesta,
4.       Plan sjednica Sudskog savjeta u 2019. godini,
5.       Davanje saglasnosti na broj utvrđenih radnih mjesta u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u Osnovnom sudu u Žabljaku,
6.       Imenovanje Centralne popisne komisije,
7.       Raspisivanje oglasa,
8.       Pritužbe,
9.       Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u kabinetu predsjednika Sudskog savjeta na II spratu (Ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).
 
                                                                                           PREDSJEDNIK
 
                                                                                      dr Mladen Vukčević, s.r.
  

Ostale informacije