VI SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta( "Sl.list CG br.57/11), sazivam

VI SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA

za 12.07.2013. godine, sa početkom  u 14,00 časova

Za sjednicu predlažem sledeći:

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice održane dana 27.06.2013.godine;
2. Davanje mišljenja na broj utvrdjenih mjesta u  Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Pljevljima;
3.Pritužba na vršenje funkcije predsjednika  Apelacionog suda CG;
4. Raspisivanje oglasa za dva sudijska mjesta u Osnovnom sudu Kotor;
5. Predstavke;
6. Tekuća pitanja.

 Sjednica će se  održati u sali Sudskog savjeta  (ul. Miljana Vukova bb. stara zgrada SDK-a).

PREDSJEDNIK

Vesna Medenica


Ostale informacije