VI SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

02. 03. 2016.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 61/15), sazivam
 
VI SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 02.03.2016. godine, sa početkom u 09,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I      R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa V sjednice, održane  26.02.2016.godine
2. Utvrdjivanje prosječnih mjerila za ocjenjivanje u “pilot sudu” – Osnovni sud Nikšić
3.   Izmjena Plana slobodnih sudijskih mjesta
4. Odredjivanje podsticajnih mjera za privremeno dobrovoljno upućivanje sudija (do povratka sudija sa bolovanja)
5. Tematska rasprava o Strategiji zamjene PRIS-a
6. Tekuća pitanja
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na II spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PREDSJEDNIK
 
prof. dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije