VI sjednica Sudskog savjeta

SUDSKI SAVJET
Su. R. br. 291/2012
Podgorica, 31.12.2012. godine
 
 
 
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
 
 
Sudski savjet je  na VI  sjednici,  održanoj telefonskim putem dana 31.12.2012 godine, usvojio finansijske regulative,  koje uredjuju finansijsko upravljanje u Sudskom savjetu.
         
Radi sprovodjenja sistema finansijskih kontrola i upravljanja u Sudskom savjetu  neophodno je bilo sačiniti set internih  pravila i procedura u cilju pravilnog, ekonomičnog, efikasnog  i efektivnog korišćenja budžetom odobrenih sredstava. Usvojena Knjiga procedura je interni pravilnik za finansijsko upravljanje i kontrolu, odnosno okvir koji objedinjuje sva finansijska pitanja koja utiču na ostvarenje ključnih ciljeva Savjeta.
 
 
 
 
SUDSKI SAVJET

Ostale informacije