VII SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

 Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta( "Sl.list CG br.57/11), sazivam
 
VII SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 16.09.2013. godine, sa početkom  u 14,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći:
 
D N E V N I    R E D
 
 
1. Usvajanje zapisnika sa sjednica održanih dana 27.06. i  12.07.2013.godine;
2. Izbor sudije Vrhovnog suda CG, sudije Osnovnog suda u Podgorici i dvoje sudija Osnovnog suda u  Kotoru;
3. Davanje mišljenja na broj utvrdjenih mjesta u  Pravilnicima o unutašnjoj organizaciji i sistematizaciji  Višeg suda u Bijelom Polju i Osnovnih sudova u Bijelom Polju i Kolašinu;
4. Prestanak funkcije Petru Zlokovicu, sudiji Osnovnog suda Herceg Novi;
5. Prestanak funkcije Biljani Vuksanovic, sudiji Višeg suda u Podgorici;
6. Raspisivanje oglasa za upražnjena sudijska mjesta;
7. Predstavke;
8. Tekuća pitanja.
Sjednica će se  održati u sali Sudskog savjeta  (ul. Miljana Vukova bb. stara zgrada SDK-a).
 
PREDSJEDNIK
Vesna Medenica

Ostale informacije