VII SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta( "Sl.list CG br.57/11 i 17/13 i 4/14), sazivam
 
VII SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 06.06.2014. godine, sa početkom  u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći:
 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa sjednice održane 26.05.2014 godine;
2. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za razrješenje Radomira Sekulića, sudije Osnovnog suda u Ulcinju;
3. Zahtjev Sonje Drašković, sudije Osnovnog suda u Podgorici za  brisanje izrečene disciplinske mjere iz evidencije podataka saglasno  članu 52. stav 4. Zakona o Sudskom savjetu;
4. Predstavke;  
5. Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se  održati u sali Sudskog savjeta  (ul. Miljana Vukova bb. stara zgrada SDK-a).
 
PREDSJEDNIK
 Vesna Medenica

Ostale informacije