VII SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
VII  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 03.04.2015. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I    R E D
 
1.Usvajanje zapisnika sa VI sjednice, održane dana 24.03.2015.godine;
2.Saglasno članu 33 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/08 i 39/11, 31/12, 46/13 i 51/13), obavljanje razgovora sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor:
-  dvoje sudija Osnovnog suda u Podgorici
3. Izbor dvoje sudija Višeg suda u Podgorici
4.Predstavke i
5.Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                                                                                          PREDSJEDNIK
 
prof. dr Mladen Vukčević s.r.
 

Ostale informacije