VII SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

11. 06. 2018.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam
 
VII SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA

 
za 14.06.2018. godine, sa početkom u 12,00 časova i
15.06.2018. godine, sa početkom u 11 časova
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
DNEVNI RED
 
  1. Usvajanje zapisnika sa V sjednice Sudskog savjeta od 25.04.2018. godine i sa VI sjednice Sudskog savjeta od 15.05.2018. godine,
  2. Intervju sa kandidatima prijavljenim na javni oglas br. 01-3197/18, od 26.04.2018. godine, za izbor 10 sudija u osnovnim sudovima,
  3. Davanje mišljenja na predloge Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Nikšiću,  Osnovnog suda u Beranama i Osnovnog suda u Ulcinju,
  4. Nacrt Memoranduma o razumijevanju u vezi sa uslovima upućivanja crnogorskog službenika na rad u Savjet Evrope,
  5. Imenovanje sekretara Sekretarijata Sudskog savjeta Crne Gore,
  6. Pritužbe,
  7. Tekuća pitanja.
 
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (Ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević

Ostale informacije