VIII SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
VIII  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 07. oktobar  2014. godine, sa početkom u 15,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I   R E D
 
1. Prestanak  funkcije Ivici Stankoviću, sudiji Vrhovnog suda CG;
2. Raspisivanje oglasa za jednog sudiju Vrhovnog suda CG;
 
Sjednica će se održati telefonskim putem.
 
 
                                                                                                           PREDSJEDNIK
 
prof. dr Mladen Vukčević

Ostale informacije