VIII SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
VIII  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 15.04.2015. godine, sa početkom u 14,30 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I    R E D
 
1.Usvajanje zapisnika sa VII sjednice, održane 3.4.2015.godine
2.Izbor dvoje sudija Osnovnog suda u Podgorici
3.Odlučivanje po prigovoru Nataše Bošković, sudije  Privrednog suda u Podgorici  izjavljenom na odluku Dp.br.3/14 od 29.01.2015. godine
4.Inicijativa za izmjenu broja sudija u Upravnom sudu Crne Gore
5.Zahtjevi službenika i  namještenika Privrednog suda u Bijelom Polju
6.Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                                                                                          PREDSJEDNIK
prof. dr Mladen Vukčević.s.r.

Ostale informacije