X SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore” 61/15), sazivam
 
X  SJEDNICU  SUDSKOG  SAVJETA
za utorak,  04.07.2017. godine, sa početkom u 12,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
D N E V N I      R E D
 
  1. Usvajanje zapisnika sa VIII i IX sjednice, koje su održane 08. i 18. 05. 2017.godine;
  2. Dopis predsjednika Višeg suda za prekršaje Crne Gore;
  3. Dopis predsjednika Suda za prekršaje u Podgorici;
  4. Davanje mišljenja na broj utvrđenih radnih mjesta u Predlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda za prekršaje Crne Gore;
  5. Zahtjev sindikalne organizacije zaposlenih AD “Port of Adria” Bar;
  6. Razmatranje Memoranduma o saradnji Sudskog savjeta Crne Gore i crnogorskog Fonda za solidarno stambenu izgradnju, koji se odnosi na rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u sudstvu po povoljnijim uslovima;
  7. Predstavke;
  8. Tekuća pitanja.
 
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. Podgorica).

PREDSJEDNIK
dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije