XI SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

 Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
XI  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 26.11.2014. godine, sa početkom u 14,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I   R E D
 
 
1. Usvajanje zapisnika sa X sjednice Sudskog savjeta, održane dana 19.11.2014. godine;
2. Izbor po  jednog sudije Vrhovnog suda Crne Gore i Upravnog suda Crne Gore;
 3.Dopis advokata povodom pravnog stava krivičnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici od 18.07.2013 godine, u pogledu troškova na koje okrivljeni ima pravo u slučaju pravosnažne oslobađajuće presude;
4. Predstavke;
5. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
 
                                                                                                         PREDSJEDNIK
prof. dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije