XI SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

11. 05. 2015.

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
XI SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 12.05.2015. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
          
D N E V N I    R E D
 
1.Usvajanje zapisnika sa X sjednice, održane 29.4.2015.godine
2. Davanje mišljenja na broj utvrdjenih radnih mjesta u Pravilniku o izmjeni o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Vrhovnog suda Crne Gore
3. Donošenje odluka o broju sudija
4.Predstavke i
5.Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na II spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                                                                                          PREDSJEDNIK
 prof. dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije