XII SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 61/15), sazivam
 
 
XII  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
Za 11.05.2016. godine, sa početkom u 13,00 časova

Za sjednicu predlažem sledeći
D N E V N I      R E D

1.    Usvajanje zapisnika sa XI sjednice, održane 14.04.2016.godine
2.    Donošenje odluke po internom oglasu za popunjavanje jednog sudijskog mjesta u Osnovnom sudu u Podgorici
3.    Davanje mišljenja na  broj utvrdjenih radnih mjesta u inoviranom Predlogu Pravilnika o  unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda za prekršaje u Podgorici
4.    Inicijativa predsjednika Višeg suda za prekršaje u Podgorici za izmjenu odluke o broju sudija u sudovima
5.    Predstavke
6.    Tekuća pitanja
     Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na II spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PREDSJEDNIK
 dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije