XII SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore” 61/15), sazivam
 
XII  SJEDNICU  SUDSKOG  SAVJETA
za srijedu, 26.07.2017. godine, sa početkom u  9 časova
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
D N E V N I      R E D
 
  1. Usvajanje zapisnika sa X i XI sjednice, održanih 04. i 12. 07. 2017. godine;
  2. Nacrt ugovora o utvrđivanju prava i obaveza na izgradnji stambenih objekata na osnovu udruživanja sredstava za potrebe sudova između Sudskog savjeta Crne Gore i DOO Crnogorskog Fonda za solidarnu stambenu izgradnju;
  3. Inicijativa  i zahtjev Privrednog suda Crne Gore;
  4. Inicijativa sudija Apelacionog suda Crne Gore;
  5. Razmatranje obaveza iz srednjoročnog plana racionalizacije pravosudne mreže (2017-2019);
  6. Imenovanje člana Upravnog odbora Balkansko i Euro Mediteranske mreže sudskih savjeta- BEMNCJ;
  7. Predstavke;
  8. Tekuća pitanja.
 
 
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. Podgorica).
 
PREDSJEDNIK
dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije