XII SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Su.R.br. 875/2011
            Podgorica, 14.10.2011.godine
 
 
  Na osnovu člana 20 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl.list CG" br. 13/08 i 39/11) i člana 16.Poslovnika Sudskog savjeta( "Sl.list CG br.35/08 i 38/08), sazivam
 
XII  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 21.10.2011.godine sa početkom u 13,00 časova
 
            Za sjednicu predlažem sledeći:
 
D N E V N I    R E D
 
 
1. Usvajanje zapisnika sa  XI  sjednice, održane 19.09.2011.godine;
2. Nacrt Poslovnika Sudskog savjeta;
3. Izvještaj DRI;
4. Zahtjev  sudija Apelacionog suda da im se u smislu člana 99. st. 4. Zakona o sudovima donese odluka o visini specijalnog dodatka koji im pripada kao sudijama koje sude u predmetima za krivična djela organizovanog kriminala,  korupcije, terorizma i ratnih zločina;
5. Zahtjev Upravnog suda CG za uvodjenje prekovremenog rada;
6. Prestanak funkcije Čedomiru Janjeviću, sudiji Višeg suda u Podgorici, zbog ispunjavanja uslova za starosnu penziju;
7. Prestanak funkcije Miloradu Smoloviću, sudiji Višeg suda u Bijelom Polju, zbog ispunjavanja uslova za starosnu penziju;
8. Prestanak funkcije Slavki Vukčević sudiji Višeg suda u Podgorici, zbog imenovanja za notara;
9. Raspisivanje slobodnih sudijskih mjesta;
10. Tekuća pitanja.
            Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta.
 
PREDSJEDNIK,
                                                                                                                   Vesna Medenica
 

Ostale informacije