XIII sjednica Sudskog savjeta

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
XIII  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 15.12.2014. godine, sa početkom u 14,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa XII sjednice Sudskog savjeta, održane dana 11.12.2014. godine;
2. Utvrdjivanje  stavova povodom postupka donošenja Predloga Zakona o pravima i dužnosima sudija i  Sudskom savjetu i Predloga Zakona o sudovima.
3. Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                       
 
                                                                                               PREDSJEDNIK
 
prof. dr Mladen Vukčević,s.r..

Ostale informacije