XIII SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA

Su.R.br.981/2011
          Podgorica, 14.11.2011.godine
 
 
 
          Na osnovu člana 20 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl.list CG" br. 13/08 i 39/11) i člana 16.Poslovnika Sudskog savjeta( "Sl.list CG br.35/08 i 38/08), sazivam
 
XIII   SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 15.11.2011.godine sa početkom u 09,30
 
          Za sjednicu predlažem sledeći:
 
 
D N E V N I    R E D
 
1. Razmatranje Sporazuma o rješavanju štrajka  državnih službenika i namještenika u Sudskoj administraciji i Sekretarijatu Sudskog savjeta,
2. Tekuća pitanja.
 
 Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta.
 
 
 
PREDSJEDNIK,                                                                                                                                                Vesna Medenica
 

Ostale informacije