XIX SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

30. 07. 2015.

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
XIX SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 31.07.2015. godine, sa početkom u 10,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I    R E D
 
1.Usvajanje zapisnika sa XVIII sjednice održane  30.07.2015.godine
2. Izbor
 - predsjednika Višeg suda za prekršaje u Podgorici
- predsjednika Suda za prekršaje u Podgorici
- predsjednika Suda za prekršaje u Bijelom Polju,
- predsjednika Suda za prekršaje u Budvi
3. Tekuća pitanja

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                                                                                          PREDSJEDNIK,
 prof. dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije