XV Sjednica Sudskog savjeta

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
XV SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 22.06.2015. godine, sa početkom u 14,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I    R E D
 
1.Usvajanje zapisnika sa XII  i  XIII održanih 12.06.2015.godine i 15.06.2015.godine.
2. Davanje mišljenja na broj utvrdjenih radnih mjesta u Pravilniku o o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Privrednog  suda Crne Gore
3.Radna verzija Pravila za ocjenjivanje sudija
4. Radna verzija Poslovnika o radu Sudskog savjeta
5. Imenovanje Komisije za testiranje
6.Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na II spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK,
 
             prof. dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije