XV Sjednicu sudskog savjeta

Su.R.br.1154/2011
 Podgorica, 22.12.2011.godine
 
 
 
         Na osnovu člana 20 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl.list CG" br. 13/08 i 39/11) i člana 16.Poslovnika Sudskog savjeta( "Sl.list CG br.35/08, 38/08 i 57/11), sazivam
 
XV   SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 28.12.2011.godine sa početkom u 13,00 časova
 
         Za sjednicu predlažem sledeći:
 
D N E V N I    R E D
 
 
1. Usvajanje zapisnika sa  XIV   sjednice, održane 18.11.2011.godine;
2.Zahtjev za ukidanje Odluke o privremenom udaljenju od dužnosti Bošković Vidomira, sudije Višeg suda u Bijelom Polju;
3.Usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata Sudskog savjeta;
4. Raspisivanje oglasa za slobodna sudijska mjesta;
5.Tekuća pitanja.
 
 Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta.
 
PREDSJEDNIK,                                                                                                                                                Vesna Medenica

Ostale informacije