XVI sjednica Sudskog savjeta

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
XVI  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 31.12.2014. godine, sa početkom u 10,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I   R E D
 
1.Prestanak funkcije dr Čedomiru Bogićeviću, sudiji Vrhovnog suda CG;
2. Prestanak funkcije Dragani Đuranović, sudiji Višeg suda u Podgorici;
3. Raspisivanje oglasa za izbor predsjednika Upravnog suda Crne Gore i po jednog sudije Vrhovnog suda Crne Gore, Višeg suda u Podgorici i Osnovnog suda u Plavu.
 
Sjednica će se održati telefonskim putem.
 
                                                                                                      
 
                                                                                                                          PREDSJEDNIK
 
prof. dr Mladen Vukčević,

Ostale informacije