XVI SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
XVI SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 21.07.2015. godine, sa početkom u 10,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I    R E D
 
1.Usvajanje zapisnika sa XV sjednice održane  22.06.2015.godine
2. Saglasno članu 33 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/08 i 39/11, 31/12, 46/13 i 51/13), obavljanje razgovora sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor:
-  predsjednika Osnovnog suda u Ulcinju
- predsjednika Višeg suda za prekršaje u Podgorici
- predsjednika Suda za prekršaje u Podgorici
- predsjednika Suda za prekršaje u Bijelom Polju,
- predsjednika Suda za prekršaje u Budvi
- dvoje sudija Upravnog suda Crne Gore,
- četvoro sudija Višeg suda u Podgorici
- dvoje sudija Osnovnog suda u Podgorici i
- jednog sudije Osnovnog suda u Kotoru
3. Davanje mišljenja na broj utvrdjenih radnih mjesta u Pravilniku o  unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Upravnog  suda Crne Gore
4. Tekuća pitanja

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).

 
PREDSJEDNIK,
 
prof. dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije