XX SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

09. 09. 2015.

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
XX SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 09.09.2015. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I    R E D
 
1  .  Usvajanje zapisnika sa XIX sjednice održane  31.07.2015.godine
2.   Razmatranje radne verzije Poslovnika Sudskog Savjeta  
3. Razmatranje Radne verzije Pravilnika o postupku ocjenjivanja sudija i indikatorima za sačinjavanje izvještaja i predloga ocjene, kao i kriterijumima za ocjenjivanje i indikatorima za sačinjavanje izvještaja i predloga ocjene  predsjednika suda
4. Zahtjev za prestanak funkcije Gavrila Čabarkape, sudije Vrhovnog suda Crne Gore
5. Predstavke
6. Tekuća pitanja

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK)
                                                                                                                                                                          PREDSJEDNIK,
  prof. dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije