XXI SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

11. 09. 2015.

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
XXI SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 14. i  15.09.2015.godine, sa početkom u 11,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I    R E D
 
1.Usvajanje zapisnika sa XX sjednice održane  09.09.2015.godine
2. Saglasno članu 33 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/08 i 39/11, 31/12, 46/13 i 51/13), obavljanje razgovora sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor:
 - predsjednika Višeg suda za prekršaje u Podgorici
- dvadeset troje sudija Suda za prekršaje u Podgorici
- osmoro sudija Suda za prekršaje u Bijelom Polju i
- devetoro sudija Suda za prekršaje u Budvi
3. Nacrt Zakona o pripravnicima u sudovima i državnim tužilaštvima i pravosudnom ispitu
4. Nacrt Zakona o sudskim vještacima
5. Tekuća pitanja

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na II spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                                                                                          PREDSJEDNIK,
prof. dr Mladen Vukčević,.s.r.

Ostale informacije