XXII SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

17. 09. 2015.

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
XXII SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 18.09.2015.godine, sa početkom u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I    R E D
 
1.Usvajanje zapisnika sa XXI sjednice održane  14. i 15.2015.godine
2. Saglasno članu 33 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/08 i 39/11, 31/12, 46/13 i 51/13), obavljanje razgovora sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor:
 - predsjednika Osnovnog suda na Cetinju
- predsjednika Osnovnog suda u Kolašinu
- predsjednika Osnovnog suda u Beranama
- dvoje  sudija Upravnog suda Crne Gore
- petoro sudija Osnovnog suda u Podgorici i
- jednog sudije Osnovnog suda u Nikšiću
3. Nacrt Zakona o pripravnicima u sudovima i državnim tužilaštvima i pravosudnom ispitu
4. Nacrt Izmjena i dopuna  Zakona o sudskim vještacima
5. Tekuća pitanja

Sjednica će se održati u sali Vrhovnog suda Crne Gore.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK,
 
             prof. dr Mladen Vukčević

Ostale informacije