XXIII SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
XXIII SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
Za 02.10.2015.godine, sa početkom u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I    R E D
 
1.Usvajanje zapisnika sa XXII sjednice održane  18.09.2015.godine
2. Izbor:
- predsjednika Višeg suda za prekršaje u Podgorici
 - predsjednika Osnovnog suda na Cetinju
- predsjednika Osnovnog suda u Kolašinu
- predsjednika Osnovnog suda u Beranama
- dvoje  sudija Upravnog suda Crne Gore
- petoro sudija Osnovnog suda u Podgorici
- jednog sudije Osnovnog suda u Nikšiću
- dvadeset troje sudija Suda za prekršaje u Podgorici
- osmoro sudija Suda za prekršaje u Bijelom Polju i
- devetoro sudija Suda za prekršaje u Budvi
3. Tekuća pitanja

Sjednica će se održati u sali Vrhovnog suda Crne Gore.
                                                                                                                                                                          PREDSJEDNIK,
 
prof. dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije