XXIV SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

20. 10. 2015.

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
XXIV SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
Za 20.10.2015.godine, sa početkom u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I    R E D
 
1.Usvajanje zapisnika sa XXIII  sjednice održane 02.10.2015.godine
2. Saglasno članu 33 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/08 i 39/11, 31/12, 46/13 i 51/13), obavljanje razgovora sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor:
- jednog sudije Vrhovnog suda Crne Gore;
- jednog sudije Osnovnog suda u Herceg Novom.
3. Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o broju sudija u sudovima;
4. Nacrt Poslovnika Sudskog savjeta;
5. Prestanak funkcije Valentini Pavličić, sudiji Višeg suda u Podgorici;
6. Prestanak funcije Rajku Šibaliću, sudiji Osnovnog suda u Žabljaku;
7. Raspisivanje oglasa za izbor predsjednika Osnovnog suda u Herceg Novom;
8.Predlog o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Herceg Novom
9.Dopis predsjednika Suda za prekršaje u Podgorici
10.Predstavke;
11. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta.
                                                                                                                                                                          PREDSJEDNIK,
 
prof. dr Mladen Vukčević.s.r.

Ostale informacije