XXIV SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore” 61/15), sazivam
 
 XXIV  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za  21.12.2016. godine, sa početkom u 12,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I      R E D
 
 1. Usvajanje zapisnika sa XXII i XXIII sjednice,održanih 18 i  29.11.2016.godine
 2. Utvrdjivanje ocjene testa za kandidate prijavljene za sudije osnovnih sudova i obavljanje intervjua sa kandidatima.
 3. Prestanak funkcije Sretenu Ivanoviću, sudiji Vrhovnog suda Crne Gore i donošenje rješenja o isplati otpremnine
 4. Raspisivanje oglasa za izbor jednog sudije Vrhovnog suda Crne Gore
 5. Imenovanje Centralne popisne komisije
 6. Donošenje Plana klasifikacionih oznaka u Sekretarijatu
 7. Donošenje Internih pravila o evidenciji i  popisu imovine
 8. Zahtjev za upućivanje jednog sudije u Osnovni sud u Herceg Novom
 9. Konstatovanje prestanka radnog odnosa Radu Perišiću, nekadašnjem predsjedniku Osnovnog suda u Nikšiću i donošenje rješenje o isplati otpremnine
 10. Konstatovanje prestanka radnog odnosa Ljiljani Lalićević, nekadašnjoj sudiji Višeg  suda u Podgorici  i donošenje rješenje o isplati otpremnine
 11. Zahtjev sudija gradjanskog-privrednog odjeljenja Apelacionog suda Crne Gore i sudija specijalizovanog odjeljenja  Višeg suda u Podgorici
 12. Dopis predsjednika Višeg suda u Podgorici
 13. Zahtjev Branke Bošković, sudije Višeg suda u Podgorici
 14. Plan sjednica za narednu godinu
 15. Predstavke;
 16. Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. Stara zgrada SDK).
PREDSJEDNIK
dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije