XXV SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore” 61/15), sazivam
 
 XXV  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za  28.12.2016. godine, sa početkom u 12,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I      R E D
 
  1. Usvajanje zapisnika sa XXV  sjednice održane  21.12.2016.godine
  2. Inicijativa Upravnog suda za povećanje broja sudija
  3. Sačinjavanje rang liste i donošenje odluke o izboru kandidata za sudije osnovnih sudova u Podgorici i  Herceg Novom
  4. Predstavke
  5. Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na II spratu (ul. Miljana Vukova b.b. Stara zgrada SDK).
PREDSJEDNIK
dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije