XXVI SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
XXVI  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
Za 09. 11 2015.godine, sa početkom u 13,30 časova
 

Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I    R E D
 
1.Usvajanje zapisnika sa XXV  sjednice održane 26.10.2015.godine.
2. Saglasno članu 33 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/08 i 39/11, 31/12, 46/13 i 51/13), obavljanje razgovora sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor:
- šest sudija Višeg suda za prekršaje u Podgorici
- dvoje sudija Osnovnog suda u Podgorici.
3. Zahtjev za prestanak funkcije Darka Radulovića, sudije Osnovnog suda u Kotoru;
4. Davanje mišljenja na Predlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika   o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda u Podgorici;
5.  Davanje mišljenja na Predlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika  o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda u Bijelom Polju;
6. Davanje mišljenja na Predlog Pravilnika  o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji  Suda za prekršaje  u Podgorici;
7. Raspisivanje oglasa za izbor jednog sudije Osnovnog suda u Kotoru
8.Predstavke.
9. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta.
                                                                                                                                                                          PREDSJEDNIK,
 
prof. dr Mladen Vukčević ,s.r.

Ostale informacije