XXVII SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
XXVII SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 13.11.2015.godine, sa početkom u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa XXVI  sjednice održane 09.11.2015.godine.
2.Izbor šestoro sudija Višeg suda za prekršaje u Podgorici i dvoje sudija Osnovnog suda u Podgorici.
3. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta.
PREDSJEDNIK,
 prof. dr Mladen Vukčević

Ostale informacije