XXX SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

09. 12. 2015.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 61/15), sazivam
 
XXX SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 09.12.2015.godine, sa početkom u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa XXIX sjednice održane 03.12.2015.godine.
2. Izbor predsjednika Osnovnog suda u Herceg Novom i dvoje sudija Višeg suda u Podgorici
3. Nacrt Pravila za ocjenjivanje sudija i  predsjednike sudova
4. Tekuća pitanja

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK,
 
             prof. dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije