Zakazana zakletva za sudske vjestake

15. 06. 2015.

Polaganje zakletve novopostavljenih vještaka, po pozivu  objavljenim 08. oktobra 2015. godine održaće se u  petak,19. juna 2015. godine,  sa počekom u 12.00 časova, u Osnovnom sudu u Podgorici.

Vještaci će zakletvu položiti pred predsjednicom Vrhovnog suda CG Vesnom Medenicom i predstavnicima Vrhovnog državnog tužilaštva, Udruženja sudskih vještaka i Komisije za postavljenje i razrješenje sudskih vještaka.

Ostale informacije