Zakazana zakletva za sudske vještake

12. 01. 2016.

Polaganje zakletve novopostavljenih vještaka, po pozivu objavljenom  25.02. i 16.09.2015. godine, održaće se u petak, 15.01.2016. godine, sa početkom u 13.00 časova, u Osnovnom sudu u Podgorici.

Vještaci će zakletvu položiti pred predsjednicom Vrhovnog suda CG Vesnom Medenicom i predstavnicima Vrhovnog državnog tužioca, Udruženja sudskih vještaka i Komisije za postavljenje i razrješenje sudskih vještaka.

Ostale informacije