Zakazana zakletva za sudske vještake

28. 09. 2016.

Polaganje zakletve novopostavljenih i reizabranih vještaka, po pozivima objavljenim  08.12.2015.  i  2 8.03.2016. godine, održaće se u srijedu, 28.09.2016. godine, sa početkom u 11.00 časova, u Osnovnom sudu u Podgorici.

Vještaci će zakletvu položiti pred predsjednicom Vrhovnog suda CG Vesnom Medenicom i predstavnicima Udruženja sudskih vještaka i Komisije za postavljenje i razrješenje sudskih vještaka.
 
 
SEKRETARIJAT SUDSKOG SAVJETA

Ostale informacije