Zakazana zakletva za sudske vještake

 
         Svečano polaganje zakletve novopostavljenih vještaka , po pozivu objavljenom 23. septembra 2011 godine, odredjeno je za ponedeljak 30.januara 2012 godine,  sa počekom u 11.00 časova, u Hotelu "Crna Gora" u Podgorici.
         Vještaci će zakletvu položiti pred predsjednikom Vrhovnog suda CG Vesnom Medenicom i predstavnicima Vrhovnog državnog tužilaštva, Udruženja sudskih vještaka i članova Komisije za postavljenje i razrješenje sudskih vještaka.
 
 
DIREKTOR SEKRETARIJATA
                                                                      Vesna Aćimić

Ostale informacije