Zakazana zakletva za sudske vjestake

Svečano polaganje zakletve novopostavljenih vještaka, po pozivima objavljenim 23. septembra 2011. godine  i  24. januara 2012. godine odredjeno je za ponedeljak 11. juna 2012. godine,  sa počekom u 12.00 časova, u Hotelu “Crna Gora”, u Podgorici.

Vještaci će zakletvu položiti pred predsjednikom Vrhovnog suda CG Vesnom Medenicom i predstavnicima Vrhovnog državnog tužilaštva, Udruženja sudskih vještaka i Komisije za postavljenje i razrješenje sudskih vještaka.
 
                                                          DIREKTOR SEKRETARIJATA
                                                                   Vesna Aćimić

Ostale informacije